Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

TIỀN LÃI VAY NGÂN HÀNG MUA XE ÔTÔ

Mình có một băng khoăn xin hỏi? Nếu vốn điều lệ của công ty là 3tr mà mới góp dc 750tr,nhưng khi công ty mua xe ôtô lại đi vay ngân hàng Vậy mỗi tháng khi trả lãi ngâng hàng mình có được cho vào chi phí hợp lý ( Mình đang hạch toán vào nợ TK 635) Nhưng mình không biết có đúng không? mong mọi người cho mình ý kiến ạ! cảm ơn mọi người!
Lâu lắm rồi mới có đk để quay lại với trang web nghề nghiệp thân yêu :002:.
Hôm nay vô tình đọc được topic và các câu trả lời và hướng dẫn, mình có vài ý kiến vì các bạn hướng dẫn chủ topic sai, chưa trọng tâm, chưa nói rõ (chắc giờ này chủ topic đã h.toán xong rồi :012:): chắc vốn đ lệ là 3 tỷ.
-bạn fy29: trả lời sai nhé.
- bạn haithan và bạn vanhungacc: hướng dẫn chung chung quá - chưa rõ ý.
Mình có vài quan điểm về vấn đề này như sau:
I. Hạch toán khoản lãi vay này vào TK 635 là hoàn toàn đúng nhưng quan trọng phải chú thích là CP hợp lý hợp lệ hay không.
II. Tại IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ, điểm 2.15 Mục III. thông tư TT 130/2008/TT-BTC quy định: 2.15. Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.
* Do đó ở đây sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
a. Nếu trị giá vay để mua ô tô < = 2,250 tỷ (3 tỷ trừ đi 750 tr): thì lãi vay hàng tháng vẫn được hạch toán vào TK 635 nhưng khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN phải loại khoản này (vì là chi phí không hợp lý hợp lệ).
b. Nếu trị giá vay để mua ô tô > 2,250 tỷ: Thì toàn bộ số lãi vay hàng tháng vẫn hạch toán vào TK 635 nhưng phải chia thành 2 loại để sau này xác định thu nhập chịu thuế TNDN: phần 1 là lãi vay của 2,250 tỷ (CP không hợp lý) và phần 2 là lãi vay của tổng số tiền vay trừ đi 2,250 tỷ (CP hợp lý).

Không có nhận xét nào: