Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

KHOÁ VÙNG DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH EXCEL

Trước tiên các bạn bôi đen toàn bộ sheet sau đó click chuột phải chọn Format cell => vào Protection bạn chọn bỏ dấu trong hai ô Locked và Hidden. Sau đó bạn vào Toll chọn Protection vao Protec Sheet rồi click vao 2 ô trên cùng. Sau đó đặt mật khẩu. Đặt mật khẩu xong thoát ra quay trở lại Sheet vừa chọn. Bây giờ trên bảng tính của bạn bạn thao tác như sau để thực hiện việc khoá vùng dữ liệu mà mình muốn.
Sau khi đã đặt mật khẩu khoá Protection Sheet xong. Bạn vào lại và Unprotec sheet. luc này trên bảng tính bạn muốn khoá vùng nào thì chọn vùng đó và click chuột phải chọn Format Cell và chọn Protection chọn vào Locked thế là xong

Không có nhận xét nào: